Page 1 of 1

Updated Polish file for Actual Installer 8.4

Posted: Wed Sep 22, 2021 6:52 pm
by Barnaba
Hello,

I have updated Polish files for Actual Installer 8.4.

Regards

Re: Updated Polish file for Actual Installer 8.4

Posted: Thu Sep 23, 2021 7:00 am
by Leo
Hi Barnaba,

The archive is damaged.
Could you please send it to our email (in the program, select Help / Support).

Re: Updated Polish file for Actual Installer 8.4

Posted: Sun Oct 10, 2021 6:50 am
by Adam
Tłumaczenie na język polski do Actual Installer zostało zrobione przeze mnie, a przetłumaczenie paru linii (niektóre są z błędami) do nowej wersji z naruszeniem oryginału tłumaczenia nie uprawnia do dopisania się jako tłumacza. Po prostu nie ma na to mojej zgody, Barnaba.

The Polish translation for the Actual Installer was done by me, and translating a few lines (some are with errors) to the new version in violation of the original translation does not entitle you to add yourself as a translator. It simply does not have my permission, Barnaba.